duben 14, Květná neděle, kostel Panny Marie Nanebevzaté, Plzeň