duben 14, Květná neděle, Hradec Králové

  • Česká republika
  • Královéhradecká
  • Královéhradecký
  • Hradec Králové
  • F-I
  • Květná neděle
  • # Postní a velikonoční doba
  • Falta František
  • Mše svatá
  • ČR