duben 28, 1. svaté přijímání - Lhotka, další fotografie

  • Pražská
  • Česká republika
  • Praha
  • Šerých Jakub
  • O-Š
  • Eucharistie (První svaté přijímání)
  • # Svátosti
  • ČR