25. 3. 2023: Kňazské svätenie, Chrám Povýšenia Sv. kríža v Bratislave - ďalšie foto

Kategorie pro vyhledávání - galerie: