Často kladené dotazy

Rád bych se k Vám připojil jako fotograf, ale jsem jen amatér a obávám se, že moje fotografické schopnosti nejsou dostatečné.

Jednou z výhod, které společenství Člověk a Víra fotografům přináší, je právě viditelné zlepšování vlastních fotografických schopností. Většina našich fotografů jsou amatéři. Podstatné je, aby byli ochotni učit se od ostatních. Úroveň fotografa se po vstupu do projektu téměř bez výjimky velmi zvýší. Zájemci o účast na počátku procházejí odborným workshopem, vedeným nejlepšími fotografy projektu. Projekt dále používá předpublikační schvalovací systém, v němž fotograf dlouhodobě získává konkrétní zpětnou vazbu k odevzdaným fotografiím od některého z pokročilých fotografů. A nakonec - projekt v současné době funguje jako živá fotografická komunita na sociálních sítích.

Rád bych se k Vám připojil jako fotograf, ale obávám se, že nemám dostatečné technické vybavení.

Jedinou podmínkou fotografického působení ve společenství Člověk a Víra je vlastnictví (nebo možnost využití) digitální zrcadlovky nebo bezzrcadlovky, které mají crop faktor maximálně 2, případně aparáty s APS-C snímačem. Tuto podmínku bohužel nelze nijak obejít, protože běžné kompaktní fotoaparáty nezajistí požadovanou kvalitu obrazu. Někteří naši fotografové však používají s digitální zrcadlovkou pouze základní řady méně světelných objektivů, a přesto jsou schopni dosáhnout velmi dobrých (= dostačujících) výsledků. Fotografové ČaV, kteří mění nebo rozšiřují svou technickou výbavu, mají v rámci fotografické komunity projektu možnost poptat nebo nabídnout použitou techniku nebo zapůjčit si vybavení, které nepotřebují pravidelně (např. vysílačky, kalibrační sondy apod.).

Autorská práva k fotografiím, které pořídím v rámci projektu, získává podle Vašich dokumentů spolek Člověk a Víra. Znamená to, že se svými fotografiemi potom nemohu nakládat?

K určitému omezení dispozičního práva dochází, ale převod uživatelských práv k fotografiím na spolek Člověk a Víra není veden primárně snahou omezit fotografovu možnost nakládat s vlastními fotografiemi. Hlavním cílem tohoto omezení je zamezení distribuce nepovedených fotografií, které mají technické nebo zásadní kompoziční vady. Smyslem je také zajistit, aby fotografie zhotovené v rámci spolku Člověk a Víra trvale sloužily účelu, pro který byly pořízeny a zaručit, že nebudou zneužity. Projekt zajišťuje fotografovi přístup mj. na nadstandardní akce, které nejsou veřejnosti jinak dostupné nebo do míst, kam ostatní fotografové nesmějí (např. presbytář katedrály). Tuto určitou exkluzivitu získává projekt díky tomu, že s konkrétními církevními subjekty pracuje dlouhodobě na základě vzájemné důvěry a dojednaných pravidel. Uživatelská práva k fotografiím proto spolku zůstávají i v případě, kdy některý fotograf projekt opustí. V praxi nedochází ke sporům ohledně využití fotografií už z toho důvodu, že snímky jsou komukoliv dostupné zdarma nebo (při vysokém rozlišení) za velmi nízké ceny.

Rád/a bych získal/a konkrétní fotografii z Vaší databáze. Jak ji mohu najít a získat?

Vyhledat fotografii lze dvojím způsobem. První způsob: do vyhledávače zadáte webovou adresu databáze fotografií Člověk a Víra www.clovekavira.cz. V pravém horním rohu obrazovky (pod logem) kliknete na tlačítko Vyhledávání fotografií a objeví se políčko, ve kterém můžete vybrat nabízená témata pouhým napsáním několik obsažených písmen. během chvilky se nabídnou klíčová slova a po zvolení a odeslání máte k dipozici soubor fotografii podle přednastavených kategorií. Tímto způsobem se vyhledávají zejména fotografie tematické. Pokud hledáte fotografie z určité konkrétní akce v konkrétním místě, můžete zvolit také druhý způsob vyhledávání: pod vyhledávacím políčkem zvolte volbu galerie a postupujte obdobně. Konkrétní galeri událostí jsou v menu pod volbou galerie, kde vyberte postupným rozklikáváním požadovanou akci – převážná část fotografií je umístěna v části Katolická církev ČR, kde lze postupně vybrat diecézi, rok a měsíc konání události. Rozklikávání lze provést kliknutím na název v levém sloupci nebo na příslušný obrázek ve střední části obrazovky. Fotogalerii každé události lze otevřít a prohlížet, případně po bezplatné registraci jednotlivé fotografie nebo celé album stahovat ve Full HD nebo plné kvalitě. Řada galerií obsahuje podgalerii, v níž jsou umístěny dokumentární fotografie pro účastníky události a fotografie, které se nevešly do hlavního souboru. Na základě objednávky (v případě požadavku na plnou kvalitu) Vám bude v určitém časovém odstupu zaslán odkaz ke stažení objednaných fotografií. Upozornění: V případně hromadných akcí, ze kterých jsou pořizovány individuální fotografie (např. biřmování většího počtu biřmovanců), mohou být některé fotografie s ohledem na časovou náročnost postprocesingu do podgalerie přidány až s časovým odstupem několika dnů podle časových možností footgrafa, který pro Vás fotografoval bez nároku na honorář.

Rád/a bych použil/a fotografii z Vaší databáze. Za jakých podmínek ji mohu použít?

Fotografie společenství Člověk a Víra lze využít k publikaci a dalším účelům. Podmínkou zveřejnění je uvedení jména autora a názvu společenství (viz autorský zákon). Publikovat lze jak v tištěných médiích, tak v digitální podobě na webových stránkách či sociálních sítích. K dispozici jsou fotografie ve Full HD rozlišení a plné kvalitě, obojí v originále a s vodoznakem (logo a jméno autora)

Kolik stojí Vaše fotografie?

Pro církevní zákazníky a pro soukromé či nekomerční využití jsou fotografie společenství Člověk a Víra poskytovány vždy zdarma. Zpoplatněno je pouze využití v komerčních médiích. Zástupce komerčních médií, která chtějí využít či dlouhodobě využívat databázi Člověk a Víra, žádáme, aby nás kontaktovali a dojednali konkrétní podmínky spolupráce.

Kdo se může stát církevním zákazníkem?

Církevním zákazníkem se může stát představitel církve, církevní složka nebo církví zřizovaná instituce, např. farnost, biskupství, křesťanské periodikum či vydavatelství, řeholní řád, klášter, křesťanský spolek, křesťanská škola, nezisková organizace apod. Registrovat se jako církevní zákazník se lze na webu www.clovekavira.cz v sekci Registrace (pravý horní roh), kde po vyplnění formuláře.

Chci pozvat na akci fotografa ze společenství Člověk a Víra. Jak to funguje?

Na webu projektu stiskněte tlačítko Potřebuji nafotit (pod sekcí Focení událostí). Ve formuláři vyplňte požadované údaje o události (datum, čas, kostel, adresu konání) a nezapomeňte na kontaktní údaje pořadatele. Vyplněný formulář odešlete stisknutím tlačítka Odeslat. Formulář bude automaticky odeslán a událost zaregistrována pro zajištění fotografa.

Jak zjistím, jestli na určitou akci dorazí fotograf společenství Člověka Víra?

Na webu je v men pod položkou Focení událostí aktualizovaný seznam událostí pokrytých našimi fotografy - pokud je již doplněno jméno/jména. Všechny události, které jsou zde uvedeny se jménem, budou dokumentovány podle svého významu jedním nebo více fotografy společenství Člověk a Víra. Události v seznamu lze třídit kliknutím na datum, město nebo místo události.

Chci dlouhodobě spolupracovat s místním fotografem společenství Člověk a Víra. Jak zjistím, kdo z fotografů působí v blízkosti mého regionu?

Na webu společenství jsou v části Kontakt uvedeny kontakty na vedení sdružení. Ve spodní části strany, která se otevře, je uvedena mapa s vyznačením aktivních fotografů společenství Člověk a Víra.

Chci finančně podpořit sdružení Člověk a Víra. Jak to mohu udělat?

Přestože naši fotografové pracují zdarma na principu dobrovolnictví, společenství může existovat jedině díky vícezdrojovému financování, na němž se vedle Biskupské konference a větších sponzorů může podílet každý, kdo práci společenství oceňuje a považuje za smysluplnou. Prostředky, které jsou získány z darů, slouží zejména k rozšiřování, správě a údržbě našeho elektronického úložiště, k pokrytí nákladů na realizaci výstav a dalších nákladů převážně technické povahy. Číslo účtu, na který lze zaslat finanční dar, je: 707938/5500. Potvrzení o výši daru pro daňové účely vystavíme na požádání (clovekavira@gmail.com).